Svar på frågor

Krävs det mycket energi för att bryta jungfrulig aluminium?

Svar: För att tillverka ett kilo aluminium går det åt samma mängd energi som finns i tre liter bensin. Energiinsatsen vid nytillverkning av aluminium tjänas ofta in många gånger om redan vid användningen t ex vid transporter av drycker. Låg vikt ger lägre olje- och bensinåtgång vid transporter och gör dessutom hanteringen i butik enklare och lättare.

Hur mycket aluminium går det åt vid tillverkning av livsmedelsförpackningar?

Svar: För att tillverka ett kilo aluminium går det åt samma mängd energi som finns i tre liter bensin. Energiinsatsen vid nytillverkning av aluminium tjänas ofta in många gånger om redan vid användningen t ex vid transporter av drycker. Låg vikt ger lägre olje- och bensinåtgång vid transporter och gör dessutom hanteringen i butik enklare och lättare.

Går det att värma aluminiumformar i mikrovågsugnar?

Svar: Ja, i dagens mikrovågsugnar fungerar det att värma mat i aluminiumformar. Men de ska inte stå mot varandra, då blixtrar det

Går aluminium att återvinna?

Svar: Ja, aluminium kan återvinnas om och om igen, utan att förlora sin kvalitet. Vid återvinning av aluminium sparar vi 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt nytt aluminium. Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir den energi som sparas så stor att den kan värma upp cirka 8500 småhus per år.

Kan man bli sjuk av aluminium?

Svar: Man blir inte sjuk av aluminium. På 1960-talet talade man om att aluminium kunde orsaka Alzheimers sjukdom. Myten kom till efter ett test som gjorts på råttor. Man trodde då att de fick Alzheimers sjukdom. Det visade sig senare att det var andra typer av sjukdomar. Idag finns inga forskningsresultat som visar att aluminium kan orsaka Alzheimers sjukdom.

Går det att bränna aluminium?

Svar: Ja, folie går bra att bränna i anläggningar för hushållssopor. Förpackningar med upp till 50 my folie räknas som brännbara enligt en CEN-standard. Aluminium ger lika mycket värme per kilo som kol. Tjockt material smälter och då avges ingen värme.

Varför passar aluminiumförpackningar bra som livsmedelsförpackningar?

Svar: Aluminiumförpackningar har bland annat en unik barriäregenskap, som passar perfekt för livsmedel. En barriär mot ljus, luft/syre, fukt, bakterier och främmande smakämnen. På så sätt bibehålls livsmedlets färskhet längre.
 
När du källsorterar dina metallförpackningar vid återvinningsstationen, lägger du både stål och aluminium, i samma behållare för metallförpackningar. När metallförpackningarna senare hamnar på en stor sorteringsanläggning separeras stålförpackningarna från aluminiumförpackningarna genom en stor magnet. Du kan själv prova hemma med en liten magnet för att se vad som är vad. Stål fastnar på magneten, men inte aluminium. När metallerna är skilda åt smälts de ned till nytt stål respektive aluminium.
 
AluPro Nordic c/o Svenskt Aluminium • Romfartuna Nortuna• 725 94 Västerås • Telefon 010-207 91 10 • info{at}svensktaluminium.se