Aluminium i vår vardag    Värmeljusjakten   

Värt att veta om aluminium

Egenskaperna hos aluminium gör det till ett spännande och mångfasetterat konstruktionsmaterial inom ett stort antal områden.

 

Här är exempel på egenskaper hos aluminium:

Låg vikt
Aluminiummaterialets låga vikt gör att när det används i fordon ökar lastkapaciteten och den totala energiförbrukningen minskar. Minskad energiförbrukning medför mindre utsläpp och en förbättrad miljö.

Rostar inte
Aluminium är mycket korrosionsbeständigt och rostar inte i neutral miljö. I kombination med andra metaller ska man vara försiktig för att undgå galvanisk korrosion.

Hög styrka
Aluminium är ett fantastiskt byggmaterialet med hög styrka och hållfasthet. Aluminiumprofiler används i avancerade ramkonstruktioner och ofta i kombination med glas.

Värmeledande
Värmeledningsförmågan är mycket god och aluminium används i alla slags system för värmeväxling.

Aluminium är tätt
Aluminium är mycket tätt och passar bra till alla olika typer

av förpackningar.

Lätt att forma
Aluminium kan bearbetas på många sätt: valsas, pressas, dras, smidas och gjutas. Den mest utmärkande egenskapen i jämförelse med andra metaller är möjligheterna till extrudering. Med små investeringskostnader kan man skräddarsy profiler med integrerade funktioner.

Lätt att sammanfoga
Aluminium kan sammanfogas med traditionella metoder som svetsning, lödning, limning och nitning. Vid extrudering kan

man skräddarsy lösningar som möjliggör exempelvis skruv-

förband och snäppförbindelser.

Elektriskt ledande
Aluminium har mycket god elektrisk ledningsförmåga, per viktenhet är aluminium dubbelt så bra som koppar, och materialet används i praktiskt taget alla högspänningsledningar.

 
AluPro Nordic c/o Svenskt Aluminium • Romfartuna Nortuna• 725 94 Västerås • Telefon 010-207 91 10 • info{at}svensktaluminium.se